Close

วิธีการสมัครขับรถ UBER

ก่อนที่จะสมัครเพื่อขับรถอูเบอร์นี้ รถและคุณจะต้องผ่านเกณฑ์ต่อไปนี้ทุกข้อก่อน

เนื้อความในนี้จะอธิบายขั้นตอนการสมัครอูเบอร์ UBER อย่างละเอียด โดยท่านทำนทำตามขั้นตอนทั้งหมดนี้แล้วจะสามารถเริ่มขับรถได้ทันทีเมื่อมีการอนุมัติแล้ว โดยท่านสามารถทำผ่านมือถือ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ก้ได้ 

กดที่นี่เพื่อสมัครขับอูเบอร์

เงื่อนไขและข้อกำหนดของรถยนต์ที่จะนำมาขับ UBER

 1. มีรถยนต์ (ไม่จำเป็นต้องเป็นของท่านเอง) อายุรถไม่เกิน 10 ปี โดยดูปีที่จดทะเบียนรถเป็นหลัก เช่น ปีนี้คือปี 2016 การจดทะเบียนของรถจะต้องเป็นปี ตั้งแต่ 2006 เป็นต้นไป
 2. หากเป็นรถกระบะจะต้องเป็น กระบะแบบ 4 ประตู 2 ตอนเท่านั้น
 3. รถที่ใช้ขับ ไม่จำเป็นต้องเป็นของตัวเองแต่อย่างใด สามารถเช่าขับได้ ดูที่ ubersena.com สำหรับเช่ารถเพื่อขับ
 4. รถต้องอยู่สภาพที่ปลอดภัยต่อการโดยสาร และดูเป็นรถเพื่อการเดินทาง ไม่ตกแต่งรถเป็นพิเศษ เช่น มีสติ้กเกรอ์รอบคัน หรือมีโฆษณาติดอยู่นอกรถ หรือ แม้กระทั่งมีการตกแต่งรถภายในมากเกินไป

 หมายเหตุ : หากไม่มีรถยนต์ ท่านสามารถเลือกเช่ารถจากตลาดเช่ารถเพื่อขับอูเบอร์ได้แล้ววันนี้ เข้าไปที่ https://ubersena.com เพื่อเลือกเช่ารถได้และติดต่อเจ้าของรถโดยตรง (ข้อมูลการติดต่อจะแสดงก็ต่อเมื่อคุณเช้าหน้าเว็ปด้วยบัญชีอูเบอร์แล้วเท่านั้น)

เงื่อนไขและข้อกำหนดของคนสมัครขับรถ UBER

 1. อายุของผู้ขับตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป และ ไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆ
 2. ผู้ขับรถอูเบอร์ จะต้องมีใบขับขี่รถยนต์ประเภทใดก็ได้ ได้แก่ ใบขับขี่ส่วนบุคคล หรือ สาธารณะ
 3. ใบขับขี่จากข้อสองจะต้องมีอายุมากกว่า 1 ปีแล้ว
 4. สภาพร่างกายเป็นปกติเพื่อการขับขี่รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย แต่สามารถเป็นผู้พิการทางการได้ยินได้

กดที่นี่เพื่อสมัครขับอูเบอร์

ขั้นตอนที่ 1 : ทำการลงทะเบียนสมัคร UBER การกรอกข้อมูลสมัครทางออนไลน์ผ่านทางมือถือ

 1. กดที่นี่เพื่อเปิดยังหน้าสมัครขับอูเบอร์
 2. กรอกรายละเอียดเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด ตามภาพต่อไปนี้ คือ
  หน้าจอการสมัครและกรอกข้อมูลสมัคร UBER

  1. กรอกชื่อและนามสกุล(ภาษาอังกฤษ) โดยให้ท่านกรอกให้เหมือนกับที่แสดงอยุ่ในบัตรประจำตัวประชาชนของท่าน
  2. กรอกอีเมล์ที่ท่านใช้งานหรือเข้าถึงได้ เช่น อีเมล์ของ Hotmail หรือ Gmail เป็นต้น
  3. กรอกรหัสผ่านที่ท่านต้องการใช้ แนะนำให้กรอกเป็นเบอร์โทรศัพท์ก็ได้ เพื่อที่ท่านจะได้จำได้สะดวก
  4. เบอร์โทรศัพท์มือถือ คัวอย่างเช่น หากท่านเบอร์มือถือท่านคือ 0814123097 ให้ท่านกรอกเป็น +66814123097 เป็นต้น โดยเบอร์โทรศัพท์มือถือนี้ ท่านจะได้รับ SMS เพื่อชี้แจงหรือรับช่าวสารการสมัครจากทาง UBER สำนักงานใหญ่โดยตรง
  5. City : ให้ท่านกรอกเป็นภาษาอังกฤษว่า “Bangkok Thailand”  หรือพื้นที่อื่นๆ เช่น Chiang Mai , Pattaya , Phuket เป็นต้น

หมายเหตุ* : หากในฟอร์มที่ท่านเห็นตาม ข้อ2. เกิดมีช่อง invite code (Optinal) เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ กรุณากรอกรหัสชุดตัวอักษรและตัวเลขต่อไปนี้ คือ  AD4E5   (อ่านว่า เอ-ดี-สี่-อี-ห้า) เข้าไปเพื่อที่ท่านจะได้รับโปรโมชั่น หรือ การประกันรายได้จากทาง UBER สำหรับคนที่สมัครใหม่จากการแนะนำโดยเพื่อนคนขับคนอื่นๆเท่านั้น (รหัสนี้ คือ รหัสการแนะนำจากเว็ปนี้) หากท่านกดสมัครผ่านทางหน้าเว็ปเรานี้ อาจจะไม่มีช่องแสดงรหัส invite code นี้ก็ได้ แต่ระบบได้จดจำไว้แล้วว่าท่านได้รับการแนะนำมาจากเว็ป สมัครขับอูเบอร์แห่งนี้ และท่านจะยังคงได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากโปรโมชั่นคนสมัครขับอูเบอร์ใหม่ ที่ผ่านการแนะนำจากผู้ร่วมขับคนอื่นเช่นเดียวกัน

ตัวอย่างวีดีโอสอนการสมัครเป็นคนขับ UBER

กดที่นี่เพื่อสมัครขับอูเบอร์

ขั้นตอนที่ 2 อัพโหลดเอกสารในการสมัครขับอูเบอร์

หลังจากที่ท่านลงทะเบียนแล้ว ให้ท่านทำการเข้าบัญชีจัดการเอกสารอูเบอร์โดยกดเข้าไปที่ http://login.uber.com/login เพื่อเข้าไปที่หน้าการจัดการเอกสารของตัวท่านเอง

เอกสารที่ท่านต้องเตรียมเพื่อการสมัครยืนยันการขอร่วมขับอูเบอร์ได้แก่ 

 • บัตรประชาชนของผู้สมัครขับอูเบอร์
  ตัวอย่างบัตรประชาชนไทย สมัครอูเบอร์
 • ใบขับขี่สาธารณะหรือส่วนบุคคลของผู้สมัครขับอูเบอร์ที่ยังไม่หมดอายุ
 • รายการจดทะเบียนรถยนต์ (ของเจ้าของรถ ไม่จำเป็นต้องเป็นชื่อคนผู้สมัครขับก็ได้)

  เอกสารตัวอย่าง รายการจดทะเบียนรถ

  เอกสารตัวอย่างรายการจดทะเบียนรถยนต์ โดยรถจะต้องมีอายุไม่เกิน 10 ปีถึงจะนำมาร่วมขับอูเบอร์ได้

 • ใบต่อภาษีรถยนต์ประจำปี (พ.ร.บ.) เพื่อแสดงหลักฐานว่ารถที่ท่านจะสมัครได้รับการต่อภาษีแล้ว

  ใบพรบ เสียภาษีประจำปี

  ตัวอย่างป้ายวงกลมแสดงการต่อภาษีรถยนต์ประจำปี

ถ่ายรูปเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมดจากมือถือของท่านแล้วจึงทำการอัพโหลดเอกสารเพื่อการสมัครอูเบอร์ทั้งหมด (แนะนำเพิ่มเติม : เมื่อคุณถ่ายภาพเอกสารสำคัญต่างๆแล้ว โดยเฉพาะบัตรประชาชนและใบขับขี่ แนะนำให้คุณใช้โปรแกรมเพื่อการตกแต่งภาพแล้วพิมพ์คำว่า “ใช้เพื่อสมัครขับอูเบอร์เท่านั้น” ลงไปที่ภาพเสมือนเป็นการขีดคร่อมภาพให้เรียบร้อยด้วย)
เมื่อคุณอัพโหลดข้อมูลเสร็จ คุณจะได้รับ SMS ตอบกลับจาก UBER ว่าคุณก็สามารถเริ่มต้นออนไลน์เพื่อรับผู้โดยสารได้ เมื่อคุณได้รับ SMS เนื้อความลักษณะนี้ คุณก็เริ่มรับงานได้ทันที !

หมายเหตุและข้อแนะนำเกี่ยวกับเอกสาร :

 • ในกรณีที่ ท่านติดปัญหาเรื่องการอัพโหลดเอกสาร ให้เราช่วยอัพโหลดเอกสาร ติดต่อเราได้ที่ Line ID ที่คุณได้รับหลังจากที่คุณลงทะเบียนสมัครขับ UBER กับเรา
 • ในกรณีที่ท่านลงทะเบียนสมัครขับ UBER และอัพโหลดเอกสารครบถ้วนแล้วทั้งหมด แต่ยังไม่ได้รับ SMS ตอบกลับจากอูเบอร์แต่อย่างใด ขอให้ติดต่อเราที่  Line ID ที่ท่านได้รับหลังจากลงทะเบียนสมัครขับอูเบอร์ เพื่อประสานงานให้เปิดระบบต่อไปได้ทุกวันทำการ

หากท่านไม่สะดวกที่จะทำการนำส่งเอกสารผ่านทางออนไลน์ ตามขั้นตอนด้านบน เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว ท่านสามารถจัดเตรียมเอกสารทั้งหมดไปที่สำนักงานหลักของอูเบอร์ได้ตามที่อยู่ต่อไปนี้

ที่ตั้งสำนักงานของ Uber เปิดทำการทุกวัน จันทร์ – อาทิตย์ เวลา 9:30-18:30 น.

 • สาขาหลัก อาคารวสุธา – ชั้น 3 อาคารวสุธากรุ๊ป ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
 • Plearnary Mall – ชั้น 2 ใกล้ร้าน AIS ถนนวัชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน
 • Poolsub Space – ชั้น 3 ซอยเจริญนคร 8 แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน

ขั้นตอนที่ 3: ดาวน์โหลดแอพคนขับอูเบอร์ (UBER PARTNER APP)

ท่านสามารถเริ่มออกรับคนขับได้ทันที เมื่อท่านได้รับเอกสารยืนยันการเปิดระบบจากทางอูเบอร์ โดยมากแล้วจะไม่เกิน 1 หรือ  2 วันทำการ หากท่านรอนานเกินกว่านี้กรุณาติดต่อกับ LINE ID ที่ท่านได้รับที่ใช้เพื่อการติดต่อกับพนักงานดูแลการสมัครของอูเบอร์

คุณสามารถใช้เครื่องมือถือรุ่นใดก็ได้ที่ใช้งานแอนดรอยด์หรือไอโฟนเพื่อเริ่มขับรถอูเบอร์ได้โดยสามารถกดดาวน์โหลดตามประเภทมือถือของท่านได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

– กดที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลดแอพสำหรับแอนดรอยด์ Andriod Phone
– กดที่นี่เพื่อ ดาวน์โหลดแอพสำหรับ iOS เช่น ไอโฟน ไอแพด เป็นต้น 
หมายเหตุ : กรณีที่ท่านใช้ระบบ iOS  ท่านจะต้องกดตั้งค่าเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไปนี้ เข้าไปที่ ตั้งค่า (Setting) > ทั่วไป (General) > การจัดการอุปกรณ์ ( device management) > เชื่อถือ (Trust) Uber Technologies> เชื่อถือเพื่อให้ใช้แอป Uber Partner

ท่านสามารถดูวิธีการใช้งานแอพอูเบอร์ได้จากวีดีโอตัวอย่างสาธิตการใช้งานได้จากคลิปต่อไปนี้

กดที่นี่เพื่อสมัครขับอูเบอร์

×
สมัครขับสำเร็จ !