Close

ค่ายกเลิก Uber

การยกเลิกการเดินทาง และการเรียก UBERX หรือ UBER BLACK

การยกเลิกตอนที่เรียก Uber เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ บทความนี้ เรามาเรียนรู้การยกเลิก และค่าธรรมเนียมที่คุณคนขับอูเบอร์จะได้รับเมื่อผู้โดยสารกดยกเลิกก่อนที่จะถึงสถานที่รับผู้โดยสาร

อ่านต่อ...
×
สมัครขับสำเร็จ !