Close

ค่าโดยสาร UberX

เหตุผลในการปรับค่าโดยสาร UberX พื้นที่ กรุงเทพ

ปรับโครงสร้างรายได้และค่าโดยสารของคนขับ UberX ทำให้ผู้ร่วมขับได้รายรับที่มากขึ้น ทำไมมาดูกันได้กับเนื้อหาจากบทความนี้ต่อไปได้ทันที

อ่านต่อ...
×
สมัครขับสำเร็จ !