Close

ดาวคนขับอูเบอร์

ขับอูเบอร์แล้วได้ดาวจากผู้โดยสารน้อยเกิดอะไรขึ้น

คนขับรถอูเบอร์ได้ดาวน้อยแล้วเกิดอะไรขึ้น ? เนื่องจากอูเบอร์ต้องการควบคุมคุณภาพของประสบการณ์ในการนั่งรถอูเบอร์ ดังนั้นแล้ว คนขับอูเบอร์เหมือนจะโดนบังคับให้ทำตัวอย่างกับร่องกับรอยให้มากที่สุด เท่าที่จะมากได้ โดยการกำหนดเรื่องดาวไปผูกกับเงินได้ประเภทโบน […]

อ่านต่อ...
×
สมัครขับสำเร็จ !