Close

รายได้ขับ Uber เหมาสนามบิน

ตารางเปรียบเทียบรายได้จากการขับอูเบอร์ ราคาเหมาจากสนามบินเทียบคิดตามระยะ

uber rate for Bangkok driver

หน้านี้เอกสารตารางคำนวณระหว่างการได้รับเงินแบบเหมารอบ และการคิดเงินลูกค้าโดยสารเป็นแบบตามระยะทางและเวลา ถ้าหากว่าแบบไหนมากกว่า คุณสามารถติดต่อเพื่อให้คิดแบบนั้นได้

อ่านต่อ...
×
สมัครขับสำเร็จ !