Close

รีวิวการชับอูเบอร์

สมัครขับอูเบอร์แล้วดียังไง

เหตุผลในการสมัคขับอูเบอร์ หลักๆ คือ เรื่องของรายได้จากการขับ ซึ่งได้มากกว่าการทำงานประเภทอื่นๆ เพราะแท้ที่จริงแล้วนั้นถือว่าเป็นการเอารถมาสร้างรายได้ด้วยอีกทางหนึ่ง มิได้เป็นการว่าจ้างแค่คนขับเท่านั้น ซึ่งรถก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่สร้างรายได้ได้หากว่าเอามาขับ UBER

อ่านต่อ...
×
สมัครขับสำเร็จ !