Close

สมัครขับ Uber เชียงใหม่

ประกาศรับสมัครคนขับรถอูเบอร์จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต

ประกาศรับสมัครคนขับรถอูเบอร์จังหวัดเชียงใหม่ และภูเก็ต คุณรุ้หรือไม่ว่า ตอนนี้อูเบอร์ได้ทำการขยายบริการอูเบอร์ในประเทศไทยออกอีกสองจังหวัด เพื่อรองรับความต้องการ การเรียกรถอูเบอร์ในเขตเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ อันได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ และ […]

อ่านต่อ...
×
สมัครขับสำเร็จ !